About one peculiarity of determination of celestial refraction on Sun observations

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University
  1. Balazhko S. N. Kurs sfericheskoj astronomii. M.,1954.
  2. Kirichuk V. V. K voprosu vlijanija lichnoj oshibki na opredelenie vremeni po nabljudenijam Solnca. V sb. "Geodezija, kartografija i ajerofotosemka", vyp. 14. Izd-vo L'vovskogo un-ta, L'vov, 1971.