Petraining variation in satellite refraction in the atmosphere of the north hemisphere

1
Lviv Polytechnic National University; The National University of Water and Environmental Engineering
  1. Kolchinskij I. G., Kur'janova A. N., Shmel'kina E. B. Tablicy popravok za refrakciju pri nabljudenii ob#ektov v zemnoj atmosfere. — Astrometrija i astrofizika, № 5. Kiev, Naukova dumka, 1969.
  2. Srednie znachenija temperatury, davlennja i plotnosti na standartnyh vysotah v uzlah kartograficheskoj setki nad severnym polushariem / Pod. red. Hanevskoj I V. — M., 1969.