Аналіз нормативно-правового забезпечення якості вищої освіти у вищих навчальних закладах

2012;
: pp. 133-135
1
Danylo Halytsky Lviv National Medical University
2
Lviv National Medical University named after Danylo Halytsky

The analysis of regulatory quality assurance in higher educational institutions of Ukraine, an assessment of quality control and quality management systems implementation in high school is made.

1. Каменская Е. Виступ 12-13 березня 2001 р. в Російському університеті дружби народів на "круглому столі" з проблем якості вищої освіти: «Обеспечение качества высшего образования: российский опыт в международном контексте») // Alma Mater («Вестник высшей школы»). – 2001. – № 6. – С. 16.

2. Реформа та розвиток вищої освіти. Програмний документ. – Париж: ЮНЕСКО, 1995.

3. Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна-Болонья-Саламанка-Прага-Берлін) / Упоряд. Степко М.Ф., Болюбаш Я. Я., Шинкарук В. Д., Грубінко В. В., Бабин І. І. – Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003.

4. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. — К. : Ленвіт, 2006. — 36 с.

5. ДСТУ-П IWA 2:2007. Системи управління якістю. Настанови щодо застосування ISO 9001:2000 у сфері освіти (Чинний від 2008-01-01). — К. : Держспоживстандарт України, 2008. — 70 с.

6. Сафонова В. Інноваційні підходи до методології прогнозування розвитку вищої освіти // Вища освіта України. – 2004. – № 1. – С. 106 – 109.