Нормативні вимоги щодо захисту магістральних трубопроводів від корозії

2012;
: pp. 122-126
1
Lviv National Medical University named after Danylo Halytsky
2
Lviv Polytechnic National University

The paper deals with the requirements of connection in one complex approach the requirements of normative documents that allow to control and improve characteristics of strength, reliability and anticorrosive defence of main steel pipelines.

1. Ориняк І. В. Основні особливості національного стандарту ДСТУ-Н Б В.2.3-21:2008 “Визначення залишкової міцності магістральних трубопроводів із дефектами” / І. В. Ориняк, А. Я. Красовський, М. В. Бородій // Проблемы прочности. – 2009. – № 5. – С. 18- 27.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 р. № 409 ( 409-97-п) "Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж".

3. Поляков С. Г. Основні закономірності стрес-корозійного розтріскування магістральних газопроводів / С. Г. Поляков, А. О. Рибаков // Проблемы прочности. – 2009. – № 5. – С. 7– 17.

4. ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

5. Стандарт житлово-комунального господарства України. СОУ ЖКГ 41.00-35077234.010:2008. Захист протикорозійний. Загальні вимоги та методи контролювання.

7. ISO 4628-8:2005. Paints and varnishes. Evaluation of degradation of coatings. Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance. Part 8: Assessment of degree of delamination and corrosion around a scribe.

8. ДСТУ 4219-2003. Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії. – Київ, 2003. – 86 с.

9. ТУ 2313-008-17213088-03. Наружное антикоррозионное покрытие соединительных деталей и запорной арматуры для строительства магистральных нефтепроводов. Технические условия. – Госстандарт России ВНИИстандарт, 2003. – 22 с.

10. ДСТУ Б В.2.5-30:2006. Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захисту від корозії. – Київ, 2006. – 112 с.

11. Плугин А. А. Методика контроля качества антикоррозионных покрытий при их изготовлении по величине краевого угла смачивания / А.А. Плугин, И.В. Подтележникова, О.С. Герасименко // Збірник наукових праць УкрДАЗТ, – 2011. – Вип. 127. – С. 159-164.

12. ДСТУ 3291-95. Єдина система захисту від корозії та старіння. Методи оцінки біокорозійної активності грунтів i виявлення наявності мікробної корозії на поверхні підземних металевих споруд. – Київ, 1995. – 68 с.

13. Андреюк К. І., Мікробна корозія підземних споруд. Монографія / К. І. Андреюк, І. П. Козлова, Ж. П. Коптєва А. І. Піляшенко, та ін. – К.: Наукова думка, 2005. – 73 с.

14. ДСТУ Н Б В.2.3-21:2008. Магістральні трубопроводи. Настанова. Визначення залишкової міцності магістральних трубопроводів з дефектами. – Чинний з 01.01.2009 р.

15. Джала Р. Cистемa збалансованих показників для дослідження корозійних дефектів / Р. Джала, В. Юзевич, М. Мельник, О. Семенюк // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2011. – № 72. – P. 130–134.