Основні напрями вдосконалення термінологічної бази термометрії випромінення

2012;
: pp. 127-133
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

In the article research of base terminology of radiationt hermometery is conducted in Ukraine, that allowed to discover change in its composition and progress trends. The model of the system of the normatively legal providing is offered in industry of thermometery of radiation, which includes the normative documents of methodical, methodological and methodical levels of Ukraine and world organizations from standardization.

1. Агишев, Б.У. Методические рекомендации по совершенствованию языка нормативно-правовых актов / Б.У. Агишев. – Тюмень: Тюмен. обл. дума, 2001. – 60 с.

2.http://www.iec.ch .

3. ДСТУ 3518-97. Термометрія. Терміни та визначення. – Введ. 24.03.97. – К.: Держстандарт України, 1997. – 95 с.

4. Сергеев С.С. Тенденции изменения терминологии в пирометрии http://temperatures.ru/pdf/Sergeev-1.pdf

5. Свет Д.Я. Оптические методы измерения истинных температур. – М: Наука, 1982. – 296 с.

6. Дорожовець М. Опрацювання результатів вимірювань: навч. посіб. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2007. – 624 с.

7. Качанов С.О. Підхід до формування якості змісту нормативної документації діяльності / Качанов С.О. // Вісник Інженерної академії України. – 2008. – № 3–4.–С. 249 – 252.