Volume 80, no.1, 2019

In this issue

(13 articles)
Svyatoslav Yatsyshyn, Bohdan Stadnyk, Yuriy Khoma, Mykola Mykyjchuk, Dmytro Mihunov, Thomas Froehlich, Rostyslav Mastylo
DOI: https://doi.org/10.23939/istcmtm2019.01.024
pp. 24-26
Volodymyr Bolshakov, Nataliia Kosach, Ganna Pavlova, Olexandr Chernyshenko
DOI: https://doi.org/10.23939/istcmtm2019.01.041
pp. 41-45