Volume 81, no.1, 2020

In this issue

(7 articles)
Volodymyr Krayovskyy, Mariya Rokomanyuk, Volodymyr Romaka, Andriy Horpenyuk, Yuriy Stadnyk, Lyubov Romaka, Andriy Horyn
pp.
Roman Holyaka, Tetyana Marusenkova, Dmytro Fedasyuk
pp.
Markiyan Nakonechnyi, Orest Ivakhiv, Oleksandr Viter, Yuriy Nakonechnyi
pp.
Silke Augustin, Thomas Fröhlich, Gunter Krapf, Jean-Pierre Bergmann, Michael Grätzel, Jan Ansgar Gerken, Kiril Schmidt
pp.