Volume 1, Number 1, 2007

In this issue

(9 articles)
Maryna Stasevych, Marjana Semenjuk, Iryna Mandzya, Maksym Plotnikov, Rostyslav Musyanovych and Volodymyr Novikov
Bohdan Yarmoliuk, Liudmyla Bereza and Nadiya Korotkova
Stanislav Voronov and Volodymyr Samaryk