іммобілізація ферментів

Синтез полімерних мікрокапсул з інкапсульованими магнітними наночастинками для імобілізації ферменту α-амілази

Полімерні мікрокапсули з ядром на основі парафіну, яке містить капсульовані наночастинки магнетиту,модифіковані олеїновою кислотою, та функціоналізованою полімерною оболонкою були отримані методом “екстракційно-коацерваційного” мікроінкапсулювання. Досліджено вплив параметрів процесу на колоїдно-хімічні властивості (розмір, коефіцієнт полідисперсності, пористість поверхні) синтезованих мікрокапсул.