нормативно-правова база

Нормативно-правові аспекти регенерації ринкових площ історичних міст Галичини

У площині нормативно-правового регулювання проаналізовано термінологічний аспект, висвітлено деякі типові практичні проблемні ситуації регенерації ринкових площ історичних міст Галичини, подано рекомендації корекції окремих нормативних положень.

System of conceptual principles of the national payment system of Ukraine

The article, from the position of structural analysis, deals with theoretical and applied aspects system of conceptual foundations of the national payment system. From the standpoint of financial law, the principles are analyzed – the conceptual foundations of the national payment system.