підмножина

Алгоритм приєднання часткових розв’язків у підмножинах при декомпозиції задачі комівояжера

Запропоновано новий метод приєднання часкових розв’язків у підмножинах при декомпозиції задачі комівояжера. Алгоритм передбачає розбиття вхідної множини точок на підмножини. Процес розв’язання починається в певній підмножині, де розв’язок
відомий. Розв’язок у наступній (сусідній) підмножині утворюється за допомогою розширення існуючого розв’язку.