сорго

Розроблення препаратів на основі гуматів та їх композицій з поверхнево-активними рамноліпідами для рослинництва

Отримано препарати на основі гумінових кислот, виділених з біогумусу, а також їх
композиції з біогенними рамноліпідними ПАР штаму Pseudomonas sp. PS-17. Показано,
що розроблені продукти при передпосівному обробітку насіння різних рослин (пшениці,
соняшника, сорго, гороху польового) сприяли значному підвищенню морфометричних
показників досліджуваних рослин. Результати роботи вказують на перспективність
використання створених препаратів на основі гумінових кислот та їх композицій з