Роль туристичної логістики у формуванні та розвитку територіальної організації туризму (на прикладі Буського, Бродівського та Золочівського районів Львівської області)

SA.
2015;
: сс. 151 – 156
Authors: 
Мазур Т. М., Король Є. І.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра містобудування

 

Запропоновано комплексний підхід до вирішення наукових і практичних завдань формування та розвитку територіальних систем туризму і рекреації, що ґрунтується на поєднанні урбаністики та туристичної логістики. На прикладі групи адміністративних районів Львівської області представлено урбаністичну концепцію їх перспективного туристичного освоєння і формування туристично-рекреаційної інфраструктури в контексті логістичної організації та управління туристичною діяльністю.

1. Панченко Т. Ф. Туристичне середовище: архітектура, природа, інфраструктура [Монографія] / Т. Ф. Панченко. – К. : Логос, 2009. – 176 с. 2. Панченко Т. Методика територіальбно-просторової організації систем туризму регіонального рівня / Т. Панченко // Досвід та перспективи розвитку міст України. Методичні аспекти міського та регіонального планування: зб. наук. праць. – Вип. 5 / відп. ред. Ю. М. Білоконь. – К.: Ін-т “Діпромісто”, 2003. – С. 50–57. 3. Білоконь Ю. М. Управління розвитком територій (планувальні аспекти) / Ю. М. Білоконь ; за ред. І. О. Фоміна. – К. : Укрархбудінформ, 2002. – 148 с. 4. Бегей О. І. Культурно-пізнавальний туризм та його значення для розвитку малих міст Західних областей України / О. І. Бегей // Вісник Львівського інституту економіки і туризму: зб. наук. праць / редкол.: І. О. Бочан та ін. – Львів : Вид-во ЛІЕТ. – 2011. – Вип. 36. – С. 209–214. 5. Смирнов І. Г. Логістика туризму: комплексний підхід – Режим доступу:http://www.rusnauka.com/22_NIOBG _2007/Economics/25102.doc.htm. 6. Смирнов І. Г. Логістика туризму: навч. посіб / І. Г. Смирнов. – К. : Знання, 2009. – 444 с. 7. Банько В. Г. Туристська логістика: навч. посібник / В. Г. Банько. – К. : Дакор, КНТ, 2008. – 204 с. 8. Мазур Т. М. Урбаністична концепція формування туристичної інфраструктури (на прикладі Бродівського, Буського та Золочівського районів Львівської області) / Мазур Т. М., Савка Т. Я. / Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, “Архітектура”. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, № 632, 2008, С. 174–180 . 9. Борщук М. Проблеми формування стратегії розвитку туристичних регіонів: монографія / М. Борщук. – Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України, 2006. – 288 с.