Ствердження нації. Архітектура Чехословаччини міжвоєнного періоду: рондокубізм

SA.
2015;
: сс. 3 - 14
Authors: 
Лінда С. М., Михайлишин О. Л.
  1. Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра дизайну та основ архітектури,
  2. Національний університет водного господарства і природокористування, м. Рівне, кафедра архітектури та середовищного дизайну

У статті проаналізовано розвиток архітектури рондокубізму – архітектурного спрямування міжвоєнного часу в Чехословаччині, який безпосередньо пов’язують із ідеологією становлення молодої національної держави.

1. Ремизова Е. И. По “улице” чешского кубо-экспрессионизма / Е. И. Ремизова. – Ватерпас, 2005. – С. 59–65. 2. Hnídková V. Rondokubismus versus národní styl, in: Umění/Art / V. Hnídková. – 57 (1). – 2009. – 74–84, 112. 3. Rostislav Švácha. Lomené, hranaté a obloukové tvary. Česká kubistická architektura 1911–1923 / Švácha Rostislav. – Praha 2000. 4. Benešová Marie. Rondokubismus, in: Architektura ČSR 28 (1969) / Marie Benešová. – S. 303–317; 5. Hnídková V. Rondokubismus versus národní styl…. 6. Janák Pavel. Čtyřicet let nové architektury za námi – pohled zpět / Pavel Janák // Architektura 2 (1940). – S. 129–132. 7. Васинкевич О. А. Чешский архитектурный авангард периода первой республики в контексте европейской культуры 1920–1930-х годов : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения / О. А. Васинкевич. – Санкт-Петербург, 2006. – 24 c. 8. Crowley D. Czech Cubism: Architecture, Furniture and Decorative Arts 1910–1925 by Alexander von Vegesack Journal of Design History. – 1993. – Vol. 6, No. 3. – Рp. 222–224. 9. Janák P. O nábytku a jiném / P. Janák // Umělecký měsičnik II, 1912–1913 – S. 85–93. 10. Chochol J. К fynkci architektonického č1ánku / J. Chochol // Styl V. – 1913. – S. 93–94. 11. Benešová M. Josef Gočár. – Praha: Nakladatelství československých výtvarných umělců, 1958. – 52 s. 12. Architekt Josef Chochol (1880–1956) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/architekt-josef-chochol-1880-1956. 13. Ремизова Е. И. По “улице” ческого кубо-экспрессионизма… 14. Zdeněk L. O životě a díle Otakara Novotného, autora známé pražské dominanty Mánes / L. Zdeněk [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://neviditelnypes.lidovky.cz/architektura-architektem-v-bourlive-ere... 120023_p_architekt_wag. 15. Hnídková V. Rondokubismus versus národní styl… 16. Janák Pavel. Národní věc a čeští architekti. / Pavel Janák // Národ 2. – 1918, nos. 23 and 24, 295. – S. 305-306. 17. Václav Vilém Štech. Vzpomínka na jaro v Paříži 1919 / Václav Vilém Štech.// Styl 1 (6) (1920-21), 4–8, here 8. 18. Žákavec František. Slovanský program výtvarnický / František Žákavec // Volné směry 20 (1919– 1920). – S. 73–74. 19. Janák Pavel. Ve třetině cesty / Pavel Janák // Volné směry 14 (1918).– S. 218–226. 20. Legiobanka [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.archiweb.cz/buildings.php? action=show&id=1818&type=arch. 21. Hnídková V. Rondokubismus versus národní styl… 22. Současné dvojité výročí českých architektů Aloise Dryáka a Bedřicha Bendelmayera. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/soucasne-dvojite-vyroci-ceskych-ar... 23. Současné dvojité výročí českých architektů Aloise Dryáka a Bedřicha Bendelmayera…