Editorial board

Відповідальний редактор:

Ортинський Володимир Львович – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, директор навчально-наукового інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка»

Заступник відповідального редактора:

Кузнецова Олена Дмитрівна – д. філол. наук, проф., завідувач кафедри журналістики та засобів масової комунікації Національного університету «Львівська політехніка».

Відповідальний секретар:

Семен Наталія Федорівна – асистент кафедри журналістики та засобів масової комунікації Національного університету «Львівська політехніка».

 

Члени редакційної колегії:

Василик Любов Євгенівна – проф., д.н. з соц. комунікацій, завідувач кафедри журналістики Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича;

Вронська Марта – д.н., проф., завідувач кафедри медіапедагогіки Жешувського університету (Польща);

Галич Валентина Миколаївна – проф., д. філол. наук Рівненського університету водного господарства та природокористування;

Дасаєва Тетяна – д. філол. наук, проф., завідувач кафедри зарубіжної журналістики і літератури Білоруського державного університету (Республіка Білорусь);

Зелінська Надія Віталіївна – д. філол. наук. проф., завідувач кафедри видавничої справи та редагування Української академії друкарства;

Іванов Валерій Феліксович – д. філол. наук. проф., завідувач кафедри реклами та зв'язків з громадськістю Інституту журналістики Київського національного університету імені Т. Шевченка, Президент Академії української преси;

Левченко Олена Петрівна – д. філол. наук, проф., завідувач кафедри прикладної лінгвістики Національного університету «Львівська політехніка»;

Мітчук Ольга Андріївна – д. філол. наук, проф., декан факультету журналістики Рівненського міжнародного економіко-гуманітарного
університету імені С. Дем'янчука;

Потятиник Борис Володимирович – д. філол. наук. проф., завідувач кафедри нових медій факультету журналістики Львівського національного університету імені І. Франка;

Синовець Олександра – д. філос. у галузі соц. і соц. ком. Сілезького університету (Польща);

Сніцарчук Лідія Віталіївна – д.наук з соц. комунікацій, проф. Української академії друкарства, заступник директора Львівської  національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника;

Степанов Жоржетта – д. політ. н., декан факультету журналістки Молдавського державного університету (Молдова);

Фаріон Ірина Дмитрівна – д. філол. наук, проф. кафедри української мови Національного університету «Львівська політехніка»;

Фурман Войцех – д. політол. наук, проф. Інституту політичних наук Жешувського університету (Польща);

Холод Олександр Михайлович – д. філол. наук. проф., заступник директора з наукової роботи Київського інституту реклами, головний редактор наукового журналу «Соціальні комунікації».