Manufacturing Process Cutting Tooth From Application of Radial-and-round Formation Process the Cylindrical Gear Wheel

1
Lviv Politechnic National University

There are considered the basic features of increasing technological flexibility operations of cutting teeths on cylindrical gear-wheels by the method radial-and-round shaping process at the continuous rotation of gear-wheel’s purveyance. There are offered mathematical models from determination profile of tooth’s side of cylindrical wheel formed by means of the instru- mental rigging that allows adapting the trajectory of difficult motion of axis disk milling cutter to the necessary parameters tooth’s profile of the cut wheel.

1. Литвиняк Я.М. Моделювання процесів отримання випукло-ввігнутих зубців циліндричних коліс методами обкату та радіально-колового формоутворення. / Я.М. Литвиняк // Вісник Націо- нального університету «Львівська політехніка». — 2012. — № 730: Динаміка, міцність та проекту- вання машин і приладів. — С. 57–64. 2. Литвиняк Я.М. Кінематичні особливості процесу радіаль- но-колового формоутворення зубців циліндричних коліс / Я.М. Литвиняк: Вісник Національного уні- верситету «Львівська політехніка». — 2013. — № 760: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. — С. 19–25.. 3. Литвиняк Я.М. Підвищення ефективності операції нарізання циліндричних зубчастих коліс варіюванням швидкості процесу радіально-колового формоутворення./ Я.М.Литвиняк Я.М., Є.М.Махоркін // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2012. — № 746: Оптимізація виробничих процесів і техніч- ний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. — С. 154–157.