Дохристиянська богослужбова лексика української мови

2006;
: сс. 278 - 280
1
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
2
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

У статті проаналізовано номени на позначення релігійних понять поганства, пов’язаних з богослужбою в семасіологічному та ономасіологічному аспектах, висвітлюється вплив цієї тематичної групи на формування й розвиток української літературної мови.

The names to designate liturgical religious conceptions of the heathenism through semasiologic and onomasiologic aspects are analyzed in the work. The influence of this subject group on the Ukrainian literary language is elucidated in this article.

Мацьків П. Дохристиянська богослужбова лексика української мови / Петро Мацьків, Олег Мацьків // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 278–280.