Іван Верхратський як термінолог

2006;
: сс. 40 - 43
1
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті розглянуто термінологічну спадщину Івана Верхратського – довголітнього, невтомного, працьовитого та ерудованого голови Математично-природописно-лікарської секції НТШ. Як український мовознавець кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. він започаткував видання природничих і мовознавчих праць, сприяв утвердженню фонетичного правопису, завжди пропагував правильне, у дусі нашої мови утворене рідне слово.

The article views the terminological heritage of Ivan Verkhratskyj who is a longterm, tireless, hard-working and intelligent chairman of the Section of Mathematics, Nature Studies and Doctor Studies at the T. Shevchenko Scholarly Society. As a Ukrainian linguist of the end of XIXth – first half of XXth century he initiated the publication of works on Nature studies and linguistics, promoted the establishment of phonetic spelling, always stood up for the right native word formed in the spirit of our language.

Микитюк О. Іван Верхратський як термінолог / Оксана Микитюк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 40–43.