Мова науки та її лексичний склад

2006;
: сс. 25 - 31
Authors:
1
Rivne State University for Humanities

Стаття присвячена всебічному дослідженню мови науки як цілісної функціональної підсистеми літературної мови та її лексичного складу. У статті визначається співвідношення наукової мови з літературною, простежується їх взаємодія, виділяються спільні та розпізнавальні ознаки, розглядається наукова комунікація. Крім того, автор виділяє основні прошарки і розряди лексики, які складають лексичну систему наукової мови, а також вивчає їхні властивості та функції в науковій мові.

The article deals with the all-round investigation of the language of science as a complete functional subsystem of the literary language and its lexical structure. In the article the correlation and interaction of the scientific language and the literary one are examined, the mutual and distinguishing features of them are singled out, the scientific communication is considered. Besides that, the main strata and categories of the vocabulary of the scientific language are singled out, the properties and functions of these strata of lexical units in the scientific language are studied by the author.

Павлова О. Мова науки та її лексичний склад / Ольга Павлова // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 25–31.