Стилістична транспозиція спортивних термінів

2006;
: сс. 246 - 252
1
Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка

У статті на матеріалі загальномовних словників української мови ХХ – початку ХХІ століття проаналізовано процес стилістичної транспозиції спортивної термінології. Осмислено проблему неадекватної фіксації у кодифікаційних працях реального семантико-стилістичного потенціалу спортивних термінів.

The article deals with the analysis of the sport terms stylistic transposition process on the materials of Ukrainian explanatory dictionaries of the XX-beginning of the XXI centuries. The author comprehends the problem of inadequate fixation of the real semantic and stylistic potential of sport terms in the codificational works.

Жирик О. Стилістична транспозиція спортивних термінів / Ольга Жирик // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 246–252.