Терміни-синоніми як об’єкт лексикографії

2006;
: сс. 86 - 90
1
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

У статті проаналізовано особливості подання термінів-синонімів української науково-технічної галузі знання у словниках 90-х років ХХ ст. – початку ХХІ ст.

The article is dedicated to the research of particularities of representation of the Ukrainian scientific and technical terms-synonyms in dictionaries of the 90-ies of XX century– at the beginning of XXI century.

Михайлова Т. Терміни-синоніми як об’єкт лексикографії / Тетяна Михайлова // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 86–90.