Терміни-словосполуки в соціолінгвістичній термінології

2006;
: сс. 212 - 215
1
Львівський національний університет імені Івана Франка

У статті розглянуто один із аспектів структурно-словотвірної характеристики соціолінгвістичних термінів. Визначено найпродуктивніші моделі творення термінів-словосполук, а також найпоширеніші серед них структурні типи.

One of the aspects of structural and derivational characteristics of sociolinguistic terminology is considered in the article. The most productive models of collocational terms derivation and their structural types are defined.

Верста І. Терміни-словосполуки в соціолінгвістичній термінології / Ірина Верста // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 212–215.