Термінологічні аспекти конструювання навчальних текстів з іноземної (англійської) мови

2006;
: сс. 115 - 117
1
Чернівецький національний університет

У статті викладено певні засади побудови навчальних текстів з іноземної мови, на прикладі фахових текстів підручника «Англійська мова для економістів і бізнесменів». Проведений аналіз дав можливість сформулювати деякі рекомендації для вмотивованого конструювання навчальних текстів, визначити методично важливі принципи введення та засвоєння нової лексики.

The article deals with some principles for making educational texts in foreign languages taking as an example texts on economy from the text-book «English for economists and businessmen». Having analyzed a tier of texts the author gives some recommendations for motivated constructing of educational texts, defines methodically important principles of introducing and understanding new vocabulary.

Куделько З. Термінологічні аспекти конструювання навчальних текстів з іноземної (англійської) мови / Зоя Куделько // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 115–117.