Тюркські лексичні запозичення у військовій терміносистемі XVII–XVIII ст.

2006;
: cc. 241 - 245
1
Дніпропетровський національний університет

Стаття присвячена генетичному аспектові організації військової терміносистеми XVII–XVIII ст., зокрема тюркізмам, що були одним з джерел поповнення військової лексики того періоду. Спираючись на свідчення етимологічних словників, а також розвідок щодо етимології запозичень, наведених у спеціальних роботах, подаємо джерела іншомовної військової козацької лексики XVII–XVІІІ століття. При цьому ми врахували посередництво мов, а також вказуємо на джерела фіксації.

The genetic aspect of Cossack military names is under the analysis. There were considered the ways of nomination ; were described the word-building models and clarified the level of their productivity. The author characterizes the role of Turkish languages borrowings in the thematic group of Cossack military vocabulary.

Рибалка Я. Тюркські лексичні запозичення у військовій терміносистемі XVII–XVIII ст. / Ярослава Рибалка // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 241–245.