Підходи до формування та впорядкування термінології законодавства засобами комп’ютерних лінгвістичних технологій*

2007;
: сс. 79–86
Authors: 
Владислав Шкурко, Світлана Ющенко

Український мовно-інформаційний фонд НАН України

У статті викладено методику формування та впорядкування термінології законодавства засобами комп’ютерних лінгвістичних технологій та показано її дієвість на прикладі правової галузі «Автоматизація законотворчого процесу».

 

The procedure of the formation and adjustment of the legislative terminology by use of computer linguistics technologies is under consideration and its efficiency is shown in the field «The automation of the legislative process».

 

* − автори щиро вдячні директорові Українського мовно-інформаційного фонду НАН України В. А. Широкову та старшому науковому співробітнику Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН та Міністерства освіти і науки Т. Г. Дрогаль за надану допомогу.

Шкурко В. Підходи до формування та впорядкування термінології законодавства засобами комп’ютерних лінгвістичних технологій / Владислав Шкурко, Світлана Ющенко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2007. – № 593. – С. 79–86.