Система богословських термінів: симантика лексем архієпископ, архієрарх, архієрей, архімандрит

2009;
: сс. 95 - 98
1
Національний університет «Львівська Політехніка»

У статті йдеться про українські богословські терміни «Архієпископ», «Архієрарх», «Архієрей», «Архімандрит», розглянено їх значення, походження, простежено історію дослідження богословських термінів.

Тhis article is about Ukrainian theological terms “Archbishop”, “Archierarch”, “Bishop”, “Archimandrite”. It deals with their meanings, ethymology and the history of exploration of the theologic terms.

Яремчук С. Система богословських термінів: симантика лексем архієпископ, архієрарх, архієрей, архімандрит / Сергій Яремчук // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2009. – № 648. – С. 95–98.