Volume 5, Number 3-4, 2019

In this issue

(9 articles)
Petro Zozulia, Oleg Polishchuk, Nazar Kostyuk, Andriy Polishchuk
25-32
Andriy Trostianchyn, Serhii Shvachko, Volodymyr Kulyk , Eduard Pleshakov, Yuriy Molkov, Taras Lenkovskiy
33-38
Vasyl Trush, Viktor Fedirko, Aleksander Luk’yanenko, Petro Stoev, Mykhail Tikhonovsky, Kostiantyn Kovtun
39-43
Viktor Zakharov, Ihor Kuzio, Vitaliy Korendiy, Petro Dmyterko
44-56
Yaroslav Kusyi, Oleh Lychak, Volodymyr Topilnytskyy, Miroslav Bošanský
57-69
Andrii Slipchuk, Andrii Kuk, Yaroslav Kusyi
70-76