Розроблення мережевого чата з елементами захисту повідомлень

2019;
: cc. 32 - 38
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних технологій видавничої справи
2
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних технологій видавничої справи
3
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики

Розроблено  мережевий  чат  для  обміну  повідомленнями.  Для  приховування  обміну інформації між окремими користувачами використано алгоритм шифрування AES.

  1. Пройдаков Е. М., Теплицький Л. А. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, інтернету і програмування. К. : Видавничий дім “СофтПрес”, 2006. 824 с.
  2. Клієнт-серверний чат для локальних і корпоративних мереж [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://nsoft-s.com/ua/aboutmychat.html?AVGAFFILIATE=55741.
  3. Программы для чата в локальной сети – чаты для интра сети чат [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://hightech.in.ua/programs/lan-chat.
  4. Как  устроен  AES  чат  [Електронний  ресурс].  Режим  доступу  до  ресурсу:  https://habr.com/ ru/post/112733/.
  5. Кей С. Хорстманн. Java SE 8. Вводный курс. К.: Вильямс, 2014. 208 с. С. 704.
  6. Шифрование файлов с помощью пароля, используя OpenSSL [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://www.shellhacks.com/ru/ encrypt-decrypt-file-password-openssl/.
  7. Алгоритмы построения триангуляции Делоне [Електронний ресур]. Режим доступу до ресурсу: http://koi.tspu.ru/koi_books/dolganova/1.4.4.html.
  8. Декрементальный  алгоритм  построения  триангуляции  Делоне  [Електронний  ресур].  Режим доступу до ресурсу: http://algolist.manual.ru/maths/geom/deluanay.php.