Серія Комп'ютерні системи та мережі

Науковий журнал «Комп’ютерні системи та мережі» входить до переліку видань ВАК, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

У журналі надруковані статті, що відбивають результати досліджень з актуальних питань комп’ютерних систем, мереж та інформаційних технологій, виконаних науковцями Національного університету «Львівська політехніка», вченими інших регіонів України в галузі теорії та розробки обчислювальних систем загального та спеціалізованого призначення, комп’ютерних засобів розв’язування задач цифрової обробки сигналів, комп’ютерних мереж, автоматизованого проектування та керування.

Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у галузі обчислювальних систем, мереж, комп’ютерних засобів розв’язання задач цифрової обробки сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

 

Терміни подачі статтей у наступний номер:

приймання рукописів статтей - до 25.10.2019р.

рецензування статтей - до 05.11.2019р.

подання рукописів статтей у Видавництво - 15.11.2019р.

 

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка»