ДОСЛІДЖЕННЯ БАКТЕРІАЛЬНОЇ КОМПОЗИЦІЇ ІЗ РОДІВ RHIZOBIUM ТА AZOTOBACTER ЯК РІСТСТИМУЛЮВАЛЬНОГО БІОПРЕПАРАТУ ДЛЯ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

1
Національний університет „Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”
4
Національний університет “Львівська політехніка”

В Україні активно розвивається органічне землеробство, ідея якого полягає у повній відмові від застосування генно модифікованих організмів ГМО, антибіотиків, отрутохімікатів та мінеральних добрив, а натомість – у застосуванні біопрепаратів для стимуляції росту рослин, підвищення врожайності сільськогосподарських культур, профілактики та лікування рослин від хвороб, які викликані грибами і бактеріями.

Дана робота присвячена дослідженню бактерій роду Rhizobium, які здатні до азотфіксації, фосфомобілізації, синтезу фітогормонів, біоконтролю, а також застосовуються як біоінокулянти для бобових рослин. Цей мікроорганізм використовується для одержання монобактеріальних біопрепаратів,  проте аналіз літератури показав, що кращими є препарати, що містять композиції декількох різних представників ризосферних мікроорганізмів.. Перспективними для використання у складі полібактеріальних біопрепаратів є бактерії роду Azotobacter. Дана група мікроорганізмів відзначається здатністю фіксувати атмосферний азот, синтезувати фітогормони та розкладати хімічні речовини, які забруднюють навколишнє середовище.

Метою роботи є виділення  та дослідження бактерій роду Rhizobium та Azotobacter задля створення бактеріальної композиції та перевірки її рістстимулюючих властивостей.

З ризосфери салату сійного (Lactuca sativa) виділено бактерії роду Azotobacter.   Облік бактерій у зразках ризосферного ґрунту проводився методом Красильникова. Для виділення культури бактерій було використано селективне середовище Ешбі (рН= 7-7.2; експозиція  - 7 діб, t=28 ± 2 ○C). Колонії, що утворилися, були відокремлені за морфологічними ознаками. Наявність капсул, значне слиновиділення та пігментація дали можливість характеризувати вибраний мікроорганізм як представника роду Azotobacter

З бульбочкових утворень коріння гороху посівного (Рisum sativum) виділено на бобовий агар було отримано бактерії роду Rhizobium (R. leguminosarum), які інкубовано при температурі 28 ± 2 ○C 1-2 доби. Утворились слизисті білуваті непрозорі колонії схожі на краплі стеарину. Бактерії мали паличкоподібну форму, були грам-негативні.

Було перевірено рістстимулюючу здатність монобактеріальних суспензії Azotobacter та Rhizobium, а також їх комплекс у співвідношенні 1:1. Для отримання робочих суспензій готувалися розведення із концентрацією мікроорганізмів 1∙109 КУО/мл. Як культура-порівняння використовувався промисловий біопрепарат Азотофіт-Р. Суспензії використовувались при пророщенні насіння салату сійного. Маса паростків Lactuca sativa у нестерильних умовах, вирощених з інокульованого цим комплексом насіння є на 39,9 %, та на 49,6 % більшою ніж у неінокульованого та обробленого біопрепаратом Азотофіт – Р насіння, відповідно. Бактерії  R. Leguminosarum, застосуванні у вигляді монобактеріальної суспензії, також здатні успішно колонізувати ризосферу  та стимулювати ріст небобових. Маса паростків Lactuca sativa у нестерильних умовах, вирощених з інокульованого цією бактерією насіння є на 26,44 % більшою, ніж у неінокульованого, та на 38,3 % вищою ніж у насіння, обробленого біопрепаратом Азотофіт – Р.

Таким чином, використання полібактеріальної композиції на основі родів бактерій Rhizobium та Azotobacter для стимуляції росту небобових є перспективним.  

1. Органічне землеробство в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://zik.ua/news/2017/09/29/organichne_zemlerobstvo. 2. Перелік допоміжних продуктів для
використання в органічному сільському господарстві, згідно зі стандартом МАОС (міжнародних
акредитованих органів сертифікації), з органічного виробництва і переробки, що еквівалентний по-
становам ЄС № 834/2007 та № 889/2 [Електронний ресурс] // ТОВ “Органік стандарт”. – 2017. –
Режим доступу: http://www.organicstandard.com.ua/files/. 3. Ростстимулирующие ризобактерии и
их практическое применение / В .В. Моргун, С. Я. Коць, Е. В. Кириченко // Физиология и биохимия
культурных растений. – 2009. – Т. 41, №3. – С. 187–207. 4. Root Colonization of Maize and Lettuce by
Bioluminescent Rhizobium leguminosarumbiovarphaseoli / R. Chabot, H. Antoun, J. W. Kloepper,
C. J. Beauchamp // Applied and environmental microbiology. – 1996. – Vol. 62, No. 8. – С. 2767–2772.
5. Plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) as biofertilizer: Effect on growth of Lycopersicum
esculentus / A. A.Ibiene, J. U. Agogbua, I. O. Okonko, G. N. Nwachi. // Journal of American Science. –
2012. – Р. 318–324. 6. Bhattacharyya P. N. Plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR): emergence in
agriculture / P. N. Bhattacharyya, D. K. Jha // World J MicrobiolBiotechnol. – 2012. – No. 28. –
Р. 1327–1350. 7. Rhizobia as a biological control agent against soil borne plant pathogenic fungi // Indian
Journal of Experimental Biology. – 2003. – Vol. 41. – Р. 1160–1164. 8. Azotobacter [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Azotobacter. 9. Практикум по микробиоло-
гии / Е. З. Теппер, В. К. Шильникова, Г. И. Переверзева. – 2-е изд., переб. и доп. – Москва: Колос,
1979. – 216 с. 10. Методы почвенной микробиологии и биохимии: учеб. пособ. / под ред.
Д. Г. Звягинцева. – М.: Изд-во МГУ, 1991.– 304 с.