Електронна система контролю стану пацієнтів з серцево-судинною патологією

1
Дніпровський державний технічний університет

Розглянуто побудову системи клінічного моніторингу, вживаної для дианостики стану хворих в реабілітаційний період. Доведено, що у кризовий період хворі з серцево-судинною патологією знаходяться підімкненими до системи життєзабезпечення і у випадку погіршення стану система терміново інформує медичний персонал. Особливу увагу приділено оцінці показників серцево-судинної системи. Надано опис структурної побудови мониторной апаратури контролю радіотелеметрії стану пацієнтів. Обрано й реалізовано методику знаходження серцево-судинних показників, яка відмічається відносно високою інформативністю та чутливістю змін стану хворого. Описано структурну побудову моніторінгової апаратури контролю радіотелеметрії стану пацієнтів.

  1. V. Boyko and V. Smolyak, Basis of the biomedical electronic systems. Кyiv, Ukraine: ІZМН, 2000. (Russian)
  2. D. Zоtоv and А. Grotova, Modern methods of functional diagnostics in cardiology, S-Petersburg, Russia: FOLIO, 2002. (Russian)
  3. http://mednovosti.ru/news/2003/10/10/with/