метамова

Метамова опису української лінгвістичної термінографії

Статтю присвячено аналізу такої важливої методологічної проблеми термінографічної діяльності, як проблема метамови опису. Це складний за своєю організацією фрагмент мови, зорієнтований на виконання низки прикладних завдань. Передусім ідеться про укладання історичного термінологічного словника української лінгвістичної термінології. Окрему увагу приділено фрагменту метамови термінографії, який стосується макро- та мікроорганізації словника, архітектоніки реєстру. Наголошено на важливості розуміння метамови як основної форми знакового представлення наукових знань.

Modern explication of h. Hart’s analytical philosophy of law

The article investigates the explication of the theory of ascriptive legal language in H. Hart’s philosophy of law. The light has been shed on the linguistic change in early works of H. Hart as the basis for genesis of analytical philosophy of law. The attention has been paid to the influence of the theory of speech acts on the development of H. Hart’s philosophy.