полімерний модифікатор

Фізико-хімічні властивості поверхні металовмісних полімер-силікатних композитів

Досліджено фізико-хімічні властивості поверхні металовмісних полімер-силікатних
композитів щодо ряду кислотно-основних індикаторів з різною природою функційних груп
та значенням pKα. Визначено вплив природи і вмісту полімерного модифікатора
(полівінілового спирту і полівінілпіролідону) та металу на кількість активних центрів і
питому площу активної поверхні полімер-силікатних композитів. Встановлено, що
сорбційна здатність металовмісних полімер-силікатних композитів має специфічний