Методологічні засади юридичної науки

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Розглянуто у науковому і концептуальному розумінні методологічні засади вюридичній науці. Критика стану методологічних досліджень у нашій науці, виходячи змети, формування в Україні громадянського суспільства, побудови демократичноїправової держави, ринкової економіки є цілком виправданою. Лише за характеромпроблем, що виникають у юридичній науці у зв’язку із зазначеними цілями, а також замасштабом дослідницьких завдань насамперед методологія постає однією з найменшрозроблених галузей нашої науки і насамперед загальної теорії права. Причина цього,на перший погляд, майже банальна і пов’язується, головним чином, з двомаобставинами: об’єктивно зумовленою деактуалізацією марксистських гносеологічнихустановок у сучасній українській юридичній науці та відсутністю при цьомусформованих філософсько-методологічних підходів, альтернативних марксизмові.

1. M. S. Kelman, O. S. Kotukha, I. M. Koval. Zahalna teoriia derzhavy i prava: pidruchnyk/ za zah. red.doktora yurydychnykh nauk, profesora M. S. Kelmana Ternopil, 2018. 804 s. 2. Zahalna teoriia prava: Pidruchnyk /Za zah. red. M. I. Koziubry, K.: Vaite, 2015. 391 s. 3. Lakotos Ymre. Ystoryia nauky y ee ratsyonalnыerekonstruktsyy \\ Kun Tomn. Struktura nauchnыkh revoliutsyi. M., 2001. S.474-475. 4. Sыrыkh V.M. Lohycheskyeosnovanyia obshchei teoryy prava. V dvukh tomakh. T.1. Эlementnыi sostav. M.‚ 2000. 250 s. 5. Taranovskyi F. V.Yurydycheskyi metod v hosudarstvennoi nauke. Ocherk razvytyia eho v Hermanyy: Ystoryko-metodolohycheskoeyssledovanye. – Varshava: Typohrafyia Varshavskoho uchebnoho okruha, 1904.