Математичне моделювання та комп'ютинг

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №24009-13849Р (2014--2018: КВ №21679-1579Р)

Журнал виходить двічі на рік.

"Mathematical Modeling and Computing" включено в перелік фахових видань України в галузях: фізико-математичні науки, технічні науки (104, 105, 111, 113, 121, 122, 124, 126).

"Mathematical Modeling and Computing" включено в Index Copernicus Journals Master List (ICV 2015: 59.27, ICV 2016: 72.65, ICV 2017: 95.8, ICV 2018: 97.79)

"Mathematical Modeling and Computing" включено в Scopus (починаючи з 2018 року).

Історія заснування

"Mathematical Modeling and Computing" (або "MMC", або "Math. Model. Comput.") засновано в 2014 році, перший випуск опубліковано в жовтні 2014 року. Засновниками журналу MMC є Національний університет "Львівська політехніка" та Центр математичного моделювання ІППММ.

Тематика

Журнал містить дослідження та огляди з таких питань у галузі математичного моделювання та комп'ютингу:

  • математичне моделювання нерівноважних і нелінійних процесів;
  • математичне моделювання та моделювання процесів масообміну;
  • математичні моделі взаємопов'язаних полів;
  • математичні моделі в деформованих твердих тілах;
  • чисельні методи та програмне забезпечення для задач математичного моделювання.