Oksana Matsiyevska

Lviv Polytechnic National University
12, S. Bandery Str., 79013 Lviv, Ukraine