Усі автори

Автори Місце праці
Назар Семенишин Національний лісотехнічний університет України
Любомир Флуд Національний лісотехнічний університет України
Михайло Дендюк Національний лісотехнічний університет України
Андрій Станько Тернопільський Національний університет ім. І. Пулюя, Кафедра комп’ютерних наук
Ліліана Джиджора Тернопільський Національний університет ім. І. Пулюя, Кафедра комп’ютерних наук
Олексій Дуда Тернопільський Національний університет ім. І. Пулюя, Кафедра комп’ютерних наук
Максим Дубчак Національний університет «Львівська політехніка»
Олексій Космачов Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Марія Білова Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Володимир Сокол Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Олексій Іщенко Національний університет «Львівська політехніка»
Юлія Парфененко Сумський державний університет, кафедра комп’ютерних наук
Віра Шендрик Сумський державний університет, кафедра комп’ютерних наук
Дмитро Бичко Сумський державний університет, кафедра комп’ютерних наук
Н. Нестор Національний університет «Львівська політехніка»
Я. Бойко Львівський національний університет імені Івана Франка
Б. Соколовський Львівський національний університет імені Івана Франка
Л. Монастирський Львівський національний університет імені Івана Франка
O. Сінкевич Львівський національний університет імені Івана Франка
Р. Головацький Національний університет «Львівська політехніка»
Г. Вайварс Університет Латвії
О.A. Беляновська Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»
K. M. Сухий Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»
В. І. Томіло Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»
М. П. Сухий Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»
О. Оприск Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра маркетингу і логістики
І. Дорош Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра адміністративного та фінансового менеджменту
О. Волошин Національний університет “Львівська політехніка”
М. Горинь Львівський національний університет імені Івана Франка
О. Гвоздь Львівський національний університет імені Івана Франка
Н. Крохмальна Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра адміністративного та фінансового менеджменту
В. Терлецька Національний університет “Львівська політехніка”
І. Флик Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра маркетингу і логістики
О. Похильченко Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра маркетингу і логістики
М. Хім Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра адміністративного та фінансового менеджменту
Н. Григоришин Львівський державний університет внутрішніх справ кафедри фінансів та обліку
В. Цапута Вища банківська школа Університету в Познані, Польща Науковий інститут фінансів та обліку
Г. Миськів Львівський державний університет внутрішніх справ кафедри фінансів та обліку
Тимань Марта студентка 1 курсу другого (магістерського) рівня
Богів Ярина доцент кафедри конституційного та міжнародного права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»
Е. Рак-Млинарська Bielsko-Biała School of Finance and Law
Д. Мартинюк Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра фінансів
О. Коць Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра фінансів
П. Ільчук Національний університет “Львівська політехніка”, Кафедра технологій управління
М. Загірняк Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
О. Кратт Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Д. Загірняк Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
М. Костенко Національний університет “Львівська політехніка”
Т. Шевцова Національний університет “Львівська політехніка”
Ю. Стецишин Національний університет “Львівська політехніка”
Т. В. Скорохода Національний університет “Львівська політехніка”
С. О. Манькевич Національний університет “Львівська політехніка”
П. Д. Стухляк Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя
Н. З. Огородник Львівський національний аграрний університет
О. З. Сварчевська Львівский національний університет ветеринарної медицини
Г. А. Буцяк Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
А. Р. Скіра Національний університет “Львівська політехніка”
Євген Пряхін доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики, Львівський державний університет внутрішніх справ
Чистоклетов Леонтій професор кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти
Хитра Олександра доцент кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Львівського державного університету внутрішніх справ
Сірант Мирослава доцент кафедри конституційного та міжнародного права Навчально-наукового Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»
Шай Роман Доцент кафедри теорії, історії та філософії права Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»
Журавель Марія студентка
Іванна Щербай студентка магістратури
Наталія Лесяк студентка Інституту права, психології та інноваційної освіти
Юлія Серединська студентка Інституту права, психології та інноваційної освіти
Мирослава Кристиняк старший лаборант кафедри адміністративного та інформаційного права
Назар Гук аспірант спеціальності 081 Право Навчально-наукового Інституту права, психології та інноваційної освіти
Анастасія Баран асистент кафедри теорії, історії та філософії права Інститут права, психології та інноваційної освіти
Баран А. Національний університет «Львівська політехніка»
Юрій Пукавський Національний університет «Львівська політехніка»
О. Гошовська Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра теоретичної та прикладної економіки
Р. Дзвоник Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності
Є. Р. Лучкевич Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Г.М. Шиян Національний університет “Львівська політехніка”
А.О. Киричук Національний університет “Львівська політехніка”
Ю. В. Роман Національний університет “Львівська політехніка”
Р.В. Чарка Національний університет “Львівська політехніка”
Ю. В. Ніколайчук Донбаський державний педагогічний університет
П. В. Карножицький Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
Д. В. Мірошниченко Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
Д.Ю. Білець Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
Н. С. Павлюк Національний університет “Львівська політехніка”
Т. Є. Бутиріна Державний вищий навчальний заклад “Український державний хіміко-технологічний університет”
Л. А. Фролова Державний вищий навчальний заклад “Український державний хіміко-технологічний університет”
С.В. Колобич Національний університет “Львівська політехніка”
Т. В. Партика Національний університет “Львівська політехніка”
І. Є. Максимович Національний університет “Львівська політехніка”
К. І. Блажівський Національний університет “Львівська політехніка”
Ю. І. Горак Львівський національний університет імені Івана Франка
Д. Г. Гордус Національний університет «Львівська політехніка», кафедра електромехатроніки та комп’ютеризованих електромеханічних систем
Ілля Литвинчук Аспірант кафедри архітектури та реставрації НУ "Львівська політехніка"
Анастасія Вакарчук Національний університет «Львівська політехніка»
А. Я. Зварич Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
Олег Юрченко Інститут електродинаміки Національної академії наук України
Валерій Зварич Інститут електродинаміки Національної академії наук України
Марта Машевська Національний університет «Львівська політехніка»
Артем Маслов Національний університет «Львівська політехніка»
Марія Руда Національний університет «Львівська політехніка»
Олександр Петров AGH Університет науки і технологій, Польща