Усі автори

Автори Місце праці
Ю. Корнелюк асистент кафедри теорії та філософії права Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка”,
С. Гап’як Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», студент денної форми навчання першого (бакалаврського рівня) спеціальності 081. Право
О. Зарічна НДІ епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії трансмісивних вірусних інфекцій
А. Сибірний Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, кандидат біологічних наук , доцент, доцент кафедри загальної гігієни з екологією
І. Медицький Навчально-науковий юридичний інститут Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, доцент кафедри кримінального права кандидат юридичних наук, доцент
В. Гевко Заступник директора Інституту права імені князя Володимира Великого МАУП, кандидат юридичних наук, доцент
Т. Шаправський Міжрегіональна академія управління персоналом, аспірант, завідувач юридичного відділу Бучанської міської ради Київської області
А. Нестеренко Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», аспірант кафедри адміністративного та інформаційного права
І. Жаровська Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», доктор юридичних наук, професор кафедри теорії та філософії права
О. Ледвій Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», аспірант кафедри адміністративного та інформаційного права
І. Кожем’яка аспірант Міжрегіональної академії управління персоналом
Я. Павлович-Сенета Львівський державний університет внутрішніх справ, доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент
Н. Дідик Львівський державний університет внутрішніх справ, доцент кафедри адміністративного права та адміністративного процесу кандидат юридичних наук, доцент
Р. Шак Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету«Львівська політехніка», кафедра цивільного права та процесу аспірант І року навчання спеціальності081 Право
О. Чорнобай Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету«Львівська політехніка», кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та філософії права
O. Цицик Львівський державний університет внутрішніх справ, аспірант кафедри теорії та історії держави та права, конституційного та міжнародного права
M. Романинець Львівський державний університет внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права, конституційного та міжнародного права
М. Голинська Львівський торговельно-економічний університет кандидат юридичних наук старший викладач кафедри теорії держави і права
O. Терлюк магістр права
З. Люльчак Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра маркетингу і логістики
І. Фаринович Національний університет “Львівська політехніка”
І. П. Миколайчук Київський національний торговельно-економічний університет
К. Кандагура Київський національний торговельно-економічний університет
І. Фуртак Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
М. Колядич Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
М. Мамчин Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра маркетингу і логістики
В. Зайченко Центральноукраїнський національний технічний університет
Т. Васильців Держ. ун-ту “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”
С. Лихолат Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра маркетингу і логістики
О. Корчинська Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра адміністративного та фінансового менеджменту
Н. Г. Яковлєва-Мельник Національна металургійна академія України, кафедра менеджменту
В. Мікловда ДВНЗ “Ужгородський національний університет” Кафедра економіки та підприємництва
К. Латинін ДВНЗ “Ужгородський національний університет” Кафедра економіки та підприємництва
А. Фіалковський ДВНЗ “Ужгородський національний університет” Кафедра економіки та підприємництва
А. Сороката Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра менеджменту організацій
Н. Шинкаренко Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”, кафедра маркетингу
O. Шандрівська Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра маркетингу і логістики
А. Чипак Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра маркетингу і логістики
Й. Денбіцка Економічний університет у Вроцлаві, кафедра статистики
О. Білик Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра адміністративного та фінансового менеджменту
В. Макарець Національний університет біоресурсів і природокористування України
A. Ляшко Національний університет біоресурсів і природокористування України
Г. Николин Національний університет "Львівська політехніка"
В. Заграй Національний університет "Львівська політехніка"
Роман Гаврилів Національний університет "Львівська політехніка"
Павло Майструк Національний університет "Львівська політехніка"
В. Середа Національний університет "Львівська політехніка"
В. Мазурик Національний університет "Львівська політехніка"
Баб’як В. І., Національний Університет «Львівська політехніка» кафедра Архітектурного проектування та інженерії
Олена Вовк Національний університет «Львівська політехніка»
Роман Голощук Національний університет «Львівська політехніка»
А. А. Федонюк Східноєвропейський університет імені Лесі Українки, кафедра вищої математики та інформатики
В. Л. Юнчик Східноєвропейський університет імені Лесі Українки, кафедра вищої математики та інформатики
М. В. Назарук Рівненський державний гуманітарний університет, Україна
Р. М. Небесний Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
В. О. Хорошко Національний авіаційний університет
С. В. Зибін Національний авіаційний університет
Тадеуш Камісінські Краківська гірничо-металургійна академія ім. С. Сташіца, Польща
Ярослав Рубаха Краківська гірничо-металургійна академія ім. С. Сташіца, Польща
Андрій Керницький Національний університет «Львівська політехніка»
М. Р. Мельник Національний університет «Львівська політехніка»
Левко Рибак Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж
Христина Микіч Національний університет «Львівська політехніка»
М. В. Дверій Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж
О. М. Наум Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Михайло Осипов Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж
Любомир Погрелюк Фізико-математичний інститут імені Г. В. Карпенка НАН України
Яців С. М. Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра дизайну архітектурного середовища
Янчук К.В. Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра дизайну архітектурного середовища
Ягольник М. В. Національний університет «Львівська політехніка», кафедра дизайну архітектурного середовища
Шебек Н. М. Київський національний університет будівництва і архітектури
Філіпчук Ю. В. Національний університет «Львівська політехніка», кафедра дизайну архітектурного середовища
Тімохін В. О. Київський національний університет будівництва і архітектури
Веглє-Стшелецка С. Політехніка Свєнтокшиська, відділ будівництва і архітектури
Гречка У. М. Національний університет „Львівська політехніка”, кафедра дизайну архітектурного середовища
Кубай Н. Р. Національний університет „Львівська політехніка”, кафедра дизайну архітектурного середовища
Лопоша, М.А. Національний університет „Львівська політехніка”, кафедра дизайну архітектурного середовища
Невада Висоцький Ян 2Політехніка Свєнтокшиська, кафедра архітектури й урбаністики
Гіль-Масталерчик Й. Політехнічний університет міста Кельце, факультет цивільної інженерії та архітектури
Кордунян Олександр Павлович Кафедра дизайну архітектурного середовища Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка»
Климко Зоряна Василівна Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра дизайну архітектурного середовища
Камьонка Луціан В. Політехнічний університет міста Кельце, відділ архітектури та містобудування
Іванов-Костецький Сергій Олексійович Кафедра дизайну архітектурного середовища Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка»
Джигіль Ю. Є. Національний університет «Львівська політехніка», кафедра дизайну архітектурного середовища
Гарбаум Б. Дрезденський технічний університет
Л. О. Василечко Національний університет «Львівська політехніка»
О. Б. Павловська Національний університет «Львівська політехніка»
О. М. Яремко Національний університет «Львівська політехніка»
Н. А. Андрущак Національний університет «Львівська політехніка»
Р. І. Бак Національний університет «Львівська політехніка»
А. А. Заставенко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Б. А. Бугиль Національний університет «Львівська політехніка»
А. С. Цуркан Національний університет «Львівська політехніка»
П. О. Гуськов Національний університет «Львівська політехніка»
І. І. Пархоменко Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
З. М. Хархаліс Національний університет «Львівська політехніка»
Р. П. Кришталь Національний університет «Львівська політехніка»
О. І. Єгорова Мукачівський державний університет
В. В. Савчук Національний університет «Львівська політехніка»
Ю. Л. Дещинський Національний університет «Львівська політехніка»