Усі автори

Автори Місце праці
Людвіга Остапчук Інститут електродинаміки Національної академії наук України
Марина Гуторова Інститут електродинаміки Національної академії наук України
Михайло Яременко Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Вадим Мартинюк Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Катерина Клен Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Юлія Савіцька Національний університет «Львівська політехніка»
Анжеліка Черешневська Національний університет «Львівська політехніка»
Олександр Мамро Національний університет «Львівська політехніка»
Андрій Лагун Національний університет «Львівська політехніка»
Юрій Наконечний Національний університет «Львівська політехніка»
Роман Голяка Національний університет «Львівська політехніка»
Муханнед Аль-Раві Університет Іббі
Любов Балацька Національний університет «Львівська політехніка»
В. М. Доманський Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
В. В. Партола Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
П. В. Мокренко Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
І. М. Ковела Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
Г. І. Влах-Вигриновська Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
О. О. Іванюк Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
І. П. Гаранюк Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
П. І. Гаранюк Національний університет «Львівська політехніка», кафедра захисту інформації
О. О. Петрушинський Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних технологій видавничої справи
Я. А. Лагун Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
О. Я. Горячий Національний університет «Львівська політехніка», кафедра безпеки інформаційних технологій
А. Гринчишин Національний університет «Львівська політехніка», кафедра безпеки інформаційних технологій
Л. В. Мороз Національний університет «Львівська політехніка», кафедра безпеки інформаційних технологій
В. М. Мищишин Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
Ю. П. Кухар Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних технологій видавничої справи
Ю. Є. Кинаш Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних технологій видавничої справи
В. О. Палюшок Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматики та інформаційних технологій
В. В. Самотий Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, кафедра управління інформаційною безпекою, Краківська Політехніка ім. Тадеуша Костюшко, кафедра автоматики та інформаційних технологій
У. Ю. Дзелендзяк Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
Д. М. Мозола Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
А. Й. Наконечний Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
Б. О. Юськів Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
Г. С. Єлісєєва Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
Л. З. Мичуда Національний університет «Львівська політехніка», кафедра безпеки інформаційних технологій
Л. З. Мичуда Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
І. М. Бучма Національний університет «Львівська політехніка»
Михайло Радович Національний університет «Львівська політехніка»
Б. Г. Бойчук аціональний університет “Львівська політехніка”, кафедра електромехатроніки та комп’ютеризованих електромеханічних систем
Олексій Кузнєцов Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, кафедра електромеханіки та електроніки
Ігор Чупило Національний університет «Львівська політехніка»
В. Г. Гайдук Національний університет «Львівська політехніка»
Ю. В. Ломпарт Національний університет «Львівська політехніка»
Р.-І. В. Кузик Національний університет «Львівська політехніка»
А. Бенч Національний університет «Львівська політехніка»
Отенко В. Національний університет «Львівська політехніка»
Хома В. Національний університет «Львівська політехніка»
Совин Я. Національний університет «Львівська політехніка»
С. Шургот Національний університет «Львівська політехніка»
А. Я. Давлетова Тернопільський національний економічний університет, кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем
Я. М. Николайчук Тернопільськийнаціональнийекономічнийуніверситет, кафедраспеціалізованихкомп’ютернихсистем
В. П. Тат’янчук Національний університет «Львівська політехніка», кафедра електронних обчислювальних машин
Дмитро Угрин Чернівецький філософсько-правовий ліцей № 2
Наталія Веретеннікова Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж
Богдан Плясун Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж
Юрій Дубас Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж
Андрій Пришляк Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж
Данило Табачишин Національний університет «Львівська політехніка»
Олександр Мацюк Тернопільський національний технічний університет ім. Пулюя
Ростислав Юринець Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж
Юрій Гижко Інститут електродинаміки Національної академії наук України
Анатолій Сидоренко Український державний університет залізничного транспорту
Ярослав Ващенко Український державний університет залізничного транспорту
Сергій Яцько Український державний університет залізничного транспорту
Таїсія Войтецька Одеський національний політехнічний університет
Ігор Войтецький Національний університет «Одеська морська академія»
Леонід Вишневський Національний університет «Одеська морська академія»
Віталій Дубовик Національний університет «Одеська морська академія»
Сергій Самонов Національний університет «Одеська морська академія»
Роман Білецький Національний університет "Львівська політехніка"
I. Савка Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національний університет “Львівська політехніка”
Л. Дучимінська Пенсійний фонд України у Волинській області
О. Колб професор кафедри кримінального права та процесу Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”
Ю. Турянський член НКР Конституційного Суду України
Олександр Ковальчук Український державний університет залізничного транспорту
Данило Помазан Український державний університет залізничного транспорту
Артем Маслій Український державний університет залізничного транспорту
Сергій Буряковський Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Молнія" Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Румілець Тетяна Кафедра Містобудування Одеська державна академія будівництва та архітектури Архітектурно-Художній інститут
Н.Колеснікова кафедра будівель та споруд, Архітектурно – художній інститут, Одеська державна академія будівництва та архітектури
Г. Огнев’юк кандидат юридичних наук, доцент кафедри інтелектуальної власності Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Любов Мельнікова Одеський національний політехнічний університет
Анатолій Шестака Національний університет «Одеська морська академія»
Олександр Садовой Дніпровський державний технічний університет
Олексій Шеремет Донбаська державна машинобудівна академія
Володимир Цяпа Національний університет "Львівська політехніка"
Павло Євдокімов Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
Алла Дранкова Національний університет «Одеська морська академія»
Анатолій Нельга Дніпровський державний технічний університет
Борис Кобилянський Українська інженерно-педагогічна академія
Валерій Коломієць Українська інженерно-педагогічна академія
Татьяна Нікітіна Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Ігор Бовдуй Державна установа «Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України»
Борис Кузнецов Державна установа «Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України»
В. Зеленко Львівський національний університет імені Івана Франка
Н. Зеленко Національний університет «Львівська політехніка»
В. Герасимчук Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
О. Лесюк Національний університет «Львівська політехніка»