Mykola Gomelya

National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
37, Prosp.Peremohy, Solomyanskyi district, Kyiv, Ukraine