Серія «Теорія і практика будівництва»

У серії Вісника опубліковано результати закінчених науково-дослідних робіт в галузі будівництва професорсько-викладацького складу Національного університету «Львівська політехніка», українських та зарубіжних науковців.