Проблеми експлуатації компенсувальних пристроїв в електричних мережах живлення шахт

2017;
: cc. 16 - 22
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Схеми компенсації реактивної потужності в електричних мережах живлення промислових підприємств, як правило, експлуатуються в умовах значних гармонічних спотворень струмів, котрі спричиняються наявністю нелінійних навантажень у системі електроcпоживання. Розповсюдженою практикою в таких випадках є застосування схем компенсації, які складаються з комбінації фільтрів і конденсаторних батарей. Наведено результати дослідження умов роботи такої схеми компенсації в електричній мережі живлення вугільної шахти.

1. Arrillaga J. Power System Harmonics, Second Edition / J. Arrillaga, N. R. Watson. — John Wiley & Sons, Ltd., 2003. — 389 P. 2. Жежеленко И. В. Электромагнитная совместимость потребителей / И. В. Жежеленко, А. К. Шидловский, Г. Г. Пивняк и др. M.: Машиностроение, 2012. — 351 c. 3. Klempka R. Bank harmonic filters operation in power supply system — cases studies / R. Klempka, Z.Hanzelka, Y. Varetsky // InTech: Power quality issues. Chapter 8. — 2013. — P. 201–230. 4. Young-Sik C. Single-tuned passive harmonic filter design considering variances of tuning and quality factor / Cho Young-Sik, Cha Hanju // Journal of Int. Council on Electrical Engineering — 2011. — No. 1, Vol. 1. — P. 7–13. 5. Варецький Ю. О. Особливості вибору силових фільтрів для систем електропостачання змінних нелінійних навантажень / Ю. О. Варецький, Т. І. Наконечний // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2008. — № 647: Електроенергетичні та електромеханічні системи. — С. 15–23. 6. Варецький Ю. О. Моделювання гармонічних режимів у системах електро- постачання промислових підприємств / Ю. О. Варецький, Т. І. Наконечний // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2005 — № 544: Електроенергетичні та електромеханічні системи. — С. 25–30. 7. Varetsky Y. Filter Characteristics in DC Drive Supplying Power System / Y. Varetsky , Z. Hanzelka // Proc. of 13th IEEE Int. Conf. on Harmonics and Quality of Power, Wollongong, Australia, 2008. 8. Варецький Ю. О. Особливоті роботи силових фільтрів у системі електропостачання приводів постійного струму / Ю. О. Варецький, Р. І. Павлишин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2012. — № 734: Електроенергетичні та електромеханічні системи. — С. 19–25. 9. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Межгосударственный стандарт. ГОСТ 13109-97. — Киев. Госстандарт Украины. 1999.