Вимоги щодо оформлення тез доповідей

Матеріали, подані учасниками конференції, друкуватимуться у збірнику матеріалів.

Тези подаються українською і англійською мовами (для іноземних учасників – англійською мовою) по 500 слів кожною мовою  (WORD, Times New Roman Cyr 14) на електронну пошту оргкомітету.

Великими літерами посередині друкують назву доповіді, окремим рядком зазначають ініціали та прізвище автора, його науковий ступінь та вчене звання, повну назву організації, закладу чи підприємства, де працює автор, місто і країну. Далі через порожній рядок подають структурований текст доповіді через 1 інтервал.

Ілюстрації (макс. 2 шт., чорно-білими) розташовуються у тексті тез та подаються окремими файлами типу jpg (300 dpi).

Передбачено презентацію доповідей в РowerPoint. Файл з презентацією слід подати оргкомітету під час реєстрації.

Проживання у готелях – власним коштом учасників конференції.

Організатори не займаються пошуком та бронюванням місць для проживання.