Ядерна програма Ірану в контексті теорії неореалізму

https://doi.org/10.23939/shv2019.01.025
Надіслано: Березень 01, 2019
Прийнято: Квітень 20, 2019
Автори:
1
Ivan Franko National University of Lviv

У статті розглянуто розвиток ядерної програми Ірану крізь призму концепції «ядерного миру» Волца в рамках теорії структурного реалізму. Ця теорія  пояснює необхідність держав отримати ядерну зброю на декількох рівнях. Так на рівні теорій найвищого рівня абстракції пояснюється необхідність отримання ядерної зброї, яка зумовлена дилемою безпеки. Виділено основні положення концепції «ядерного миру». В рамках запропонованого підходу Волц робить висновок про те, що за певних умов ядерна зброя може сприяти стабільності і знижувати ймовірність розвитку повномасштабних конфліктів між країнами, які ним володіють. На основі теоретичного підходу Волцем, показано динаміку розвитку конфлікту навколо ядерної програми Ірану. У статті наголошується, згідно з гіпотезою неореалізму ядерна зброя є «зброєю миру» та найефективнішою гарантією безпеки, тому держави наприклад такі, як Іран, будучи раціональними акторами міжнародних відносин повинні прагнути володіти нею чи здобути її.

Конышев, В. (2004). Американский неореализм о природе войны эволюция политической теории. Москва: Наука.

Цыганков, П. (1994). Политическая социология международных отношений. Москва: Радикс.

Цыганков, П. (2003). Теория международных отношений. Москва: Гардарики.

Bell, M. S. & Miller, N. N. (2015). Questioning the Effect of Nuclear Weapons on Conflict. Journal of Conflict Resolution, 59(1), 74-92.

Rauchhaus, R. (2009). Evaluating the Nuclear Peace Hypothesis: A Quantitative Approach. Journal of Conflict Resolution, 53(2), 258-277.

Sagan, S. D. & Waltz, K. N. (2002). The Spread of Nuclear Weapons: a Debate Renewed. New York: W. W. Norton & Company.

Waltz, K.  (2000). Structural Realism after the Cold War. International Security, 25(1), 5-41. 

Waltz, K. (1988). The Origins of War in the Neorealist Theory. The Journal of the Interdisciplinary History, 18 (4), 615-628.

Waltz, K. (1981). The Spread of Nuclear Weapons: More May Be Better. Adelphi Papers 171. London: International Institute for Strategic Studies.

         Waltz, K. (2012). Why Iran Should Get the Bomb. Nuclear Balancing Would Mean Stability. Foreign Affairs. Отримано з https://www.foreignaffairs.com /articles/iran/2012-06-15/why-iran-should-get-bomb

Waltz, K. (1979). Theory of International Politics. Boston: Addison-Wesley.