Серія «Гуманітарні візії»

Кінцевий термін подання статей до наступного числа журналу (Т.5, №2, 2019) - 1 жовтня 2019 року

Очікувана дата публікації другого випуску журналу (Т.5, №2, 2019) - 28 грудня 2019 року.

Журнал "Гуманітарні візії" засновано 2015 року.

Міністерством науки та освіти України внесено до фахових часописів з філософських та політичних наук 11 липня 2016 року. Затверджено наказом №1222 від 07.10. 2016 року.

У журналі публікуються статті англійською, польською та українською мовами.

До друку приймаються статті, в яких висвітлюються проблеми з галузей політичних і філософських наук. Актуальними є аналітичні статті з політичних наук, в яких висвітлюються та пропонуються розв'язання таких проблем: 1) кризова ситуація з емігрантами, 2) національна та глобальна безпека, 3) тероризм, 4) гібридні війни, 5) міжнародні відносини, 6) система противаг та стримувань, 7) політичні ідеології в постмодерному світі.

З філософських наук вітаються статті, в яких аналізуються проблеми метафізики та онтології, феноменології, епістемології, етики та естетики, історії філософії, соціальної філософії та філософії історії, філософії науки й техніки, методології наукового пізнання.

Також приймаються до друку рецензії монографій з політичних та філософських наук, огляди філософських подій (конференцій, симпозіумів, круглих столів тощо), як в Україні, так і закордоном, переклади оригінальних філософських праць (фрагменти) та статей, есеїв тощо з коментарями перекладача/чів. 

Числа журналу виходять двічі на рік (червень та грудень).

З тому 3, числа 2, 2017 року запроваджується квота на англомовні та україномовні статті у співвідношенні 80% на 20%, перевірка усіх статей на плагіат та анонімне рецензування.

Анонімне рецензування може тривати від одного до трьох місяців; це залежить від зайнятості рецензента. Тому статті подані до редакції можуть і не потрапити до поточного числа журналу, а до наступних чисел.

 

Видавець та засновник журналу: Національний університет "Львівська політехніка".

 

Журнал внесено до реферативної бази даних CiteFactor:

https://www.citefactor.org/journal/index/24076#.XQEFX9IzbDc

 

Журнал індексується в наукометричній базі Index Copernicus:  

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45921 (ICV 2017: 55.50)

 

 

 

Журнал включено до баз даних
Видання індексується Google Scholar