Серія Журналістські науки

Вісник Національного університету «Львівська політехніка», тематична серія «Журналістські науки»

 

Засновник і видавець
Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна

Головний редактор

д.ю.н., проф., Ортинський Володимир Львович

Виконавчий секретар

Семен Наталія Федорівна 

Мови видання (змішаними мовами):

  • українська;
  • російська;
  • англійська;
  • польська.