Роль податків і зборів у доходах місцевих бюджетів

2019;
: cc. 61 - 69
Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Визначено основні проблеми адміністрування місцевих податків та зборів, їх фіскальна ефективність, а також проведено аналіз факторів, що впливають на динаміку надходжень. Зауважено, що підвищення ролі місцевих податків і зборів та збільшення їх частки у власних доходах місцевих бюджетів, є одним із головних завдань фінансово- бюджетної політики держави, а також, що важливе місце у формуванні доходів місцевих бюджетів належить розвитку місцевого оподаткування. Підкреслено, що оскільки встановлення розміру ставок місцевих податків і зборів (в межах, визначених Податковим кодексом України) належить виключно до компетенції органів місцевого самоврядування, вони мають реальні можливості впливати на обсяги надходжень зазначених платежів до відповідних бюджетів.

 1. Пальчук В. Місцеві бюджети в умовах фінансової децентралізації [Електронний ресурс].  Local budgets are in the conditions of financial  decentralization  В. Пальчук // Україна: події, факти, коментарі. – 2017. – № 6. – С. 41–51.  Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ ukraine/2017/ukr6.pdf.
 2. .Деркач М.І. Фіскальна децентралізація як фактор забезпечення сталого розвитку України /  М.І. Деркач. Fiscal decentralization as factor of providing of steady development of Ukraine. // Фінанси України. – Вип. 2 – 2011. – С.56-63.
 3. Боровик П.М. Вдосконалення механізмів справляння місцевих податків і зборів в Україні / П.М.Боровик, Б.С. Гузар, Н.В. Лиса. Perfection of mechanisms of production of community charges and collections is in Ukraine // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – 2016. – Вип. 88(2). – С. 55-62.
 4. Вознюк О.В. Потенціал місцевих бюджетів в умовах фінансової нестабільності / О.В.  Вознюк. Potential of local budgets is in the conditions of financial instability. // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. – 2016. – №3 (21). – С. 103-108.
 5. Кобушко І.М. Аналіз механізму перерозподілу податкових надходжень в умовах податкової децентралізації / І.М. Кобушко, М.Ю. Абрамчук, І.В. Павленко. An analysis of mechanism of redistribution of tax receipts is in the conditions of tax decentralization // Вісник СумДУ. – 2015. – №4. – С. 57-64.
 6. Пономаренко Є.Б. Реформування організації та реалізації бюджетного процесу: основні напрями, проблеми та шляхи їх вирішення / Є.Б.Пономаренко, Н.А. Вакарюк. Reformation of organization and realization of budgetary process: basic directions, problems and ways of their decision. // Вісник ЖДТУ. – 2015. – №4 (74). – С. 185-191.
 7. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua
 8. Офіційний сайт Державної казначейської служби України. – Режим доступу:  http://treasury.gov.ua.
 9. Офіційний   веб-сайт   Державна   Фіскальна   служба   України   [Електронний   ресурс].   –   Режим доступу: http://minrd.gov.ua/ru/
 10. Звіт Державної казначейської служби України про виконання Зведеного бюджету України за 2017– 2018 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://treasury.gov.ua
 11. Проблеми місцевих бюджетів (інфографіка) / Аналітичний портал. Ціна держави [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://costua.com/news/96-decentralization-i.
 12. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/index.