прогнозування нафтогазоносності порід

Алгоритми та програми обробки даних у прогнозуванні нафтогазоносності порід

Розроблено методико-програмний комплекс для прогнозування нафтогазоносності порід розрізів свердловин на основі системи теоретичних та емпіричних співвідношень. Ядро прогнозних розрахунків (прогнозний функціонал) реалізовано Fortran-програмою. Решту розрахунків виконано засобами Excel. Найновішу інтерактивну версію програмного комплексу створено мовою С#.