хлорид водню

Бета-алкілзаміщені акрилові кислоти

Досліджені технологічні аспекти процесу одержання b-алкілзаміщених акрилових кислот у присутності хлористого водню. Встановлено, що вищевказані кислоти були одержані з відповідних b-лактонів у присутності хлористого водню у вигляді 15%-ої соляної кислоти. Розглянуто особливості одержання цільових продуктів залежно від їх агрегатного стану. Досліджено вплив температури і часу на вихід кислоти, визначено оптимальні умови здійснення реакції. Визначено властивості отриманих бета-алкілзаміщених кислот.