adsorption dynamics

ДИНАМІКА АДСОРБЦІЙНОГО РОЗДІЛЕННЯ СУМІШІ ІОНІВ Сu2+ТА Сr3+ В АПАРАТІ КОЛОННОГО ТИПУ

У статті представлено експериментальні дослідження адсорбційної ємності цеоліту щодо іонів Сu2+та Сr3+ в апараті колонного типу. Представлено порівняння теоретичних розрахунків та результатів експериментальних досліджень процесу сумісної адсорбції іонів купруму та хрому цеолітом в динамічних умовах. Приведено експериментальні дані динаміки адсорбції іонів купруму та хрому цеолітом в апараті колонного типу. Встановлено час захисної дії та час проскоку для різної висоти сорбенту.