descriptors

Класифікація віброартрографічних сигналів з використанням хвилькового перетворення і технологій машинного навчання

Віброартрографія як метод медичної діагностики призначений для об'єктивного
оцінювання суглобової функції, зокрема артрокінематики колінного суглобу і базується на
аналізі сигналу віброакустичної емісії. Віброартрографія хоч і поступається за ефективністю
таким методам, як рентгенографія і магніторезонансна томографія (МРТ), безумовно, є
достатньо чутливим методом для оцінювання ступеня дисфункції колінних суглобів.
Наведено результати досліджень щодо побудови системи комп’ютерного опрацювання