Біблійна ономастика: особливості вивчення і добору термінологічного інструментарію

Автори: 
Галина Тимошик

Львівський національний університет імені Івана Франка

Виокремлення біблійних онімів має спричинитися до появи окремої галузі в царині ономастичних досліджень. Очевидно, що вивчення будь-якого мовного матеріалу розпочинається із добору лінгвістичного термінологічного інструментарію. Термінологічний апарат, запропонований у статті, має на меті представити біблійну ономастику як цілісну систему.

 

The article deals with the problem of bible onims in the field of Ukrainian language. The aim of the article is to present the terminology of bible onims as a special system.

 

Тимошик Г. Біблійна ономастика: особливості вивчення і добору термінологічного інструментарію / Галина Тимошик // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2005. – № 538. – С. 101–104.